Digitale TV : Privacyverklaring - iDTV is digitaal en interactief televisie kijken


e-nieuws gratis in uw e-mailbox
Digitale TV
Meer info
Belgacom TV

INDI

Telenet Digital TV

TV Vlaanderen

Prime
Snel zoeken

Gebruik een trefwoord om te vinden wat u zoekt
  Uitgebreid zoeken
Informatie
XML-RSS bestanden  RSS-feed
Het laatste nieuws en tips over digitale televisie toevoegen aan Google Homepage of Google Reader

Het laatste nieuws en tips over digitale televisie toevoegen aan My Yahoo
Privacyverklaring
E-mail een kennis
Contactinformatie

memo: voor snelle beslissers
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Disclaimer

De gegevens over digitale televisie met name Telenet Digital TV, Belgacom TV, INDI en TV Vlaanderen op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is iDTV website niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Copyright

Informatie of nieuws afkomstig van deze website mag mits bronvermelding www.interactieve-digitale-tv.be of www.digitale.tv of www.idtv-website.be en/of doorlink naar www.interactieve-digitale-tv.be overgenomen worden voor niet-commercieel gebruik door derden. Niets van het andere materiaal (foto's, logo's niet limitatief) van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van iDTV website.
Terug Volgende

Copyright © 2007  iDTV website 

Home   Nieuws   Forum    Woordenboek    Informatie    E-mail ons    Vraag en antwoord    TV-Gids  

Digitale TV : Privacyverklaring - iDTV is digitaal en interactief televisie kijken